BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Mehmet BULDUK, Veysel CAN
HIV/AIDS VE GEBELİK, DOĞUM, DOĞUM SONU DÖNEM, EMZİRME
 
HIV/AIDS, dünyada ve ülkemizde büyük sağlık problemlerinden biri haline gelmektedir. Ülkemizde ilk vaka 1985’de görülmüştür. HIV/AIDS en sık cinsel temasla bulaşmakla beraber, kan ve kan ürünleri, anneden bebeğe geçiş ve sağlık personeline mesleksel yolla bulaş olabilmektedir. Mevcut bilgilere göre annede gebelik HIV hastalığını hızlandırmaz. Ancak, gebelik sırasında bağışıklık sisteminde meydana gelen doğal değişimlere bağlı olarak hastalığa bağlı gelişen yaygın olası fırsatçı enfeksiyonların ciddiyeti, klinik seyri ve tedavisi prezantasyonu etkileyebilir ve bu da potansiyel gebelik komplikasyonları üzerine önemli bir etki yaratabilir. Hastalık gebelike, doğumda ve doğumdan sonra enfekte annenin vücut sıvılarının kontaminasyonuyla veya emzirmeyle olabilmektedir. Anneye en uygun tedaviyi sunmak, 3. Trimesterde, özellikle doğumdan önce viral yükü saptanamayacak düzeylere düşürmekle anneden bebeğe HIV bulaşı önlenebilmektedir. Maternal antepartum, maternal intrapartum ve infant profilaksisiyle perinatal bulaş oranı %2’nin altına inmektedir. HIV ile enfekte olarak doğmuş çocuk öyküsü, maternal AIDS, preterm doğum, azalmış CD4 sayısı, yüksek viral yük, koryoamnionit, intrapartum kan bulaşı, forseps kullanımı, uzamış membran ruptürü sonrasında doğum ve emzirme perinatal bulaşı arttırır. Bulaşların birçoğu intrapartum dönemde olduğundan, viral süpresyonu olmayan grupta kombine anti-retroviral tedavi ve elektif sezaryenle HIV bulaşı önlenmeye çalışılmalıdır. HIV’li çocukların %40’ı emzirmeyle enfekte olmaktadır. HIV pozitif annelere emzirmeden kaçınmaları önerilir; aksi takdirde ilk 6 ay emzirilmesi ve sonrasında sütten kesilmesi önerilir. Ayrıca HIV’li annenin sütünün 30 dakika süreyle 62.5 derecede ısıtılması virüsü yok edebileceği anneye öğretilmelidir. Postpartum dönemde kadınların psikososyal yönden desteklenmeye ihtiyaçları vardır. HIV’li gebe kadının bakımında multidisipliner bir ekip yaklaşımı olmalıdır. Danışmanlık hizmeti bireylerin kendi sağlık sorumluluğunu almalarına, bulaşmanın önlenmesine, riskli davranışların azaltılmasına ve erken tedavi sağlanmasına fırsat verir. Anahtar Kelimeler: HIV gebelik, AIDS gebelik, HIV/AIDS

Anahtar Kelimeler: HIV gebelik, AIDS gebelik, HIV/AIDS 


Keywords: