BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Remzi KARASUNGUR, Emine KURT CAN
HPV’NİN GEBELİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, HPV enfeksiyonunu ve gebelik üzerindeki etkilerini incelemektir. Yöntem: Çalışma Google akademik, Sicendirect ve PubMed veri tabanları üzerinden ‘HPV, HPV ve Gebelik, Serviks Kanseri, HPV’den Korunma, HPV Aşısı, Genital Siğil’ terimleri ile yapılan taramalar sonucu tam metnine ulaşılan çalışmaların derlenmesi ile hazırlanmıştır. Bulgular: Humman Papilloma Virüsü (HPV), dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıkların en önemlilerinden biridir. Dünya çapında her yıl binlerce kadının ölümüne neden olan serviks kanserinin en önemli etkenidir. HPV enfeksiyonuyla bağlantılı diğer kanserler arasında vulva, vajinal, anal ve orofaringeal kanser yer almaktadır. Primer korunma, profilaktik aşı uygulaması, kanserle ilişkili olduğu bilinen davranış alışkanlıklarının ve risk faktörlerinin kanser tanısı konulmadan önce önlenmesini kapsar. Sekonder korunma, günümüzde uygulanan, tarama testleri ile HPV’yi erken dönemde belirleyip, sebep olduğu lezyonları erken tedavi ederek invaziv kanser gelişmesini önlemektedir. Tersiyer korunma klinik bulgular ortaya çıktıktan sonra teşhis edilen invazif kanserin tedavisi için uygun yöntemlerin kullanılması, ortaya çıkabilecek sakatlıkların azaltılması ve rehabilitasyonun sağlanmasını kapsar. HPV enfeksiyonu, doğum esnasında anneden bebeğe geçip yenidoğanı enfekte edebilmektedir. Perinatal bulaş, enfekte olmuş genital sistemle doğrudan temas veya erken membran rüptürüne bağlı gelişebilmektedir. Gebelikten önce genital siğil öyküsüne sahip olan kadınların, gebelikle beraber HPV enfeksiyonunun kalıcı duruma geldiği ve intrauterin bulaşma riskinin arttığı görülmüştür Gebelerde siğillerin tedavisinde lazer tedavisi, kimyasal yöntemler, kriyoterapi, elektrokoter ve cerrahi eksizyon gebeliğin her döneminde uygulanabilir. Sonuç: Hemşirelerin, HPV’den korunma, tarama programları ve erken tanının önemi konusunda kadınları bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve tarama programlarına katılımını sağlayarak verileri değerlendirme gibi önemli rolleri bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: HPV, Servikal Kanser, Hemşirelik, Gebelik

Anahtar Kelimeler: HPV, Servikal Kanser, Hemşirelik, Gebelik 


Keywords: