BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erol KARAKAŞ , Enes KARAMAN
İLK CİNSEL BİRLİKTELİKTE VAJİNAL SEPTUMUN AŞIRI ZORLANMASINA BAĞLI ABONDAN VAJİNAL KANAMA : OLGU SUNUMU
 
Vajinal septum, embriyonik dönemde müllerien kanallarının birleşerek genital organları oluşumu sırasında, kanalın alt kısmında oluşan konjenital defektlerdendir. Vajinal septum genital organ anomalisi olup embriyonik dönemde karşılaşılan teratojenik ajanlar, enfeksiyonlar, anoksi ve genetik faktörler bu anomaliye yol açabilmektedir. Longitidunal vajinal septum ve transvers vajinal septum olarak iki şekilde görülebilmektedir. Longitidunal vajinal septum vakaları ilk cinsel birlikteliğe ve vajinal doğum eylemine kadar bir bulgu vermeyebilirken, transvers vajinal septum vakaları ise puberteyle birlikte vajen ağzı tamamen kapalı olduğu için primer amenore, pelvik ağrı ve karında şişkinlik şikayetleri ile belirti vermektedir. Müllerian kanal anomalileri başta cinsel ilişki sorunları ve menstrual düzen bozukluklarına yol açmaktadır. Bu sorunlar genellikle cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Ancak tanı ve tedavi sırasında post travma sendromu, sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle hastalara multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Tanısı konulmayan ve doktora gelmeyen bu olgularda psikolojik stres, cinsel ilişkiye girememe nedeniyle damgalanma, sosyal etkileşimlerde bozulma, cinsellikte ümitsizlik, beden algısında yanlış düşünceler ve özgüven eksikliği gibi sık karşılaşılan problemler görülmektedir. Bu olgular kompleks olup nadir görülmektedir. Vajinal septum hastalarının tanı aşamasından itibaren tedavi sürecine kadar uyum sağlaması ve psikososyal sorunlar yaşamaması için uygun girişimlerde bulunulmalıdır. Septumun altın standart tedavisi cerrahidir. Cerrahi işlem sırasında makas, koter ya da lazer yöntemi ile septum kesilir. En sık kullanılan yöntem koter ile septumun vajenle birleştiği bölgelerden kesilmesidir. Aşırı vajinal kanama şikayeti ile acil servise başvuran 22 yaşındaki bekar hasta için kadın hastalıkları ve doğum konsultasyonu istenmişti. Konsultasyonun değerlendirilmesinde hastanın sedyeyi ve yeri batıracak kadar vajinal kanamasının olduğu izlendi. Hastanın ilk kez cinsel birliktelik yaşamaya çalıştığı partnerinin penisinin vajinaya penetrasyonu sırasında aşırı zorlamaya bağlı vajinadan olabildiğince fazla kanaması olmuş. Hasta litotomi masasına alınıp muayene edildiğinde aşırı kanama nedeniyle ilk etapda vajinaya yabancı cisim penetrasyonu olabileceği düşünüldü ve acilen hasta ameliyathaneye indirildi. Ameliyathanede maske altında anestezi ile hastanın sakinleşmesi üzerine, hasta detaylı muayene edilip, kanama kontrol altına alındığında vajina distalinde longitidunal septum izlendi (Şekil 1). Hastanın vajinal septumunda cinsel ilişki sırasında penisin aşırı zorlamasına bağlı olarak yırtık oluştuğu anlaşıldı. Hastanın kanaması kontrol altına alınınca ileri tetkiklerinin yapılması için ve elektif şartlarda cerrahi yapılabilmesi için hasta uyandırıldı. Şekil 1. Longitidunal Vajinal Septum Sonuç olarak kadınlar cinsellikle ilğili mutlaka bilgilendirilmelidir. Yukarıda bahsedilen hasta gibi post travmatik stres yaşamamaları açısından kadınların ilk cinsel birlikteliklerinde yaşayabilecekleri olumsuzlukları ilgili branş olan jinekologlardan öğrenmelidirler. ORCID NO: 0000-0001-6050-6765

Anahtar Kelimeler: Vajinal Septum, Koitus, Vajinal Kanama, Genetik 


Keywords: