BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sema AKTAŞ, Dilek MENEKŞE, Nursan ÇINAR
İMMUN SİSTEMİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE ANNE SÜTÜ
 
Anne sütü bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan besinsel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayan doğal, eşi benzeri olmayan, ideal bir besindir. Klinik ve epidemiyolojik kanıtlar, bebekleri altı ay sadece anne sütü ve daha uzun süre anne sütü ile beslenmenin formül mamayla beslemeye göre hem kısa hem de uzun vadeli yararlarını göstermektedir. Anne sütünün bileşimi, bebeğin yaşına ve ihtiyaçlarına emzirme zamanına, emzirmenin başlangıcı ve bitişine, emzirme dönemine bağlı olarak sürekli değişir. Bu değişim süreci yenidoğanın besinsel gereksinimlerinin karşılanmasını, ilk bağışıklık sürecinin kurulmasını ve immunolojik sistemin güçlenmesini, bağırsak epiteli ve merkezi sinir sisteminin gelişimini desteklemektedir. Term ve prematüre bebek beslenmesinde “Altın Standart” olarak kabul edilen anne sütü, emzirme dönemi boyunca bebeklerin normal bağışıklık gelişimini destekleyen, immunolojik sistemin güçlenmesine ve mikrobiyata gelişmesine katkıda bulunan çeşitli mekanizmalar ve biyoaktif moleküller içermektedir. Anne sütünün besleyici bileşimi ve besleyici olmayan biyoaktif faktörlerinin (immünoglobulinler, A vitamini, büyüme faktörleri, oligosakkaritleri, sitokinler, L-glutamin vb.) neonatal ve çocukluk döneminde solunum ve diğer enfeksiyonlara karşı koruma sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca anne sütü prebiyotik ve probiyotik etki yaratarak bebekte sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının oluşumuna doğrudan katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak anne sütü canlı, karmaşık, dinamik ve değişken bir içeriğe sahip olup bebeğin immun sistemin güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu derlemede anne sütü içeriğinin bebeğin immun sistemi ve hastalıklar üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, emzirme, immun sistem 


Keywords: