BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arzu BOSTANCI DURMUŞ
İNTRAPARTUM TANI ALAN VASA PREVİA: OLGU SUNUMU
 
Vasa previa fetal kan damarlarının, fetusun prezente olan kısmı yanında ve uterus alt segmenti boyunca, umbilikal kordon veya plasenta desteği olmaksızın seyretmesidir. Nadir görülen bir durum olan vaza previanın görülme insidansı yaklaşık 1/3000’dir . Biz burada doğum eylemi sırasında tanı alan, perinatal morbidite ve mortalite riskini belirgin ölçüde arttıran vasa previalı bir hastayı sunmayı ve bu duruma dikkat çekmeyi amaçladık. 25 yaşında, primigravid hasta son adet tarihine göre gebeliğinin 36 haftasındayken bel-kasık ağrısı ve sancı şikâyeti ile acil servise ilk kez başvurdu. . Hastanın ağrılarının daha da şiddetlenmesi üzerine yeniden servikovajinal tuşe yapıldı, 6-7 cm dilatasyon %80-90 silinme izlendi. Perforatör ile hastaya amiotomi yapıldı. Amniotomi sonrasında vajinal kanama, kardiyotokografide fetal kalp atımı deselerasyonu izlenmesi üzerine acil sezaryen kararı alındı. Genel anestezi altında 2800 gram ağrılığında, 46 cm boyunda, APGAR 1. ve 5. dakika sırasıyla 6-7 olan baş geliş, canlı, tek bebek doğutuldu. Kord kan gazı ph değeri 7.44 idi. Gözlemde plasentanın %30 dekole olduğu ve velamentöz insersiyo anomalisinin olduğu izlendi. Vasa previa, membrandan internal servikal osun yakınından geçen korunmasız fetal damarların yırtılması nedeniyle fetal kan kaybıyla sonuçlanabilen ciddi bir obstetrik komplikasyondur . Membran rüptürü ve doğum eylemi başlamadan önce durumun tanısı belirsiz ise morbidite ve mortalite çok yüksektir (4). Son zamanlarda vasa previa tespiti ve yönetimi konusundaki farkındalık, neonatal mortalite ve morbiditeyi büyük ölçüde iyileştirmiştir (5,6). Plasenta previa, önceki doğumların sezaryen ile gerçekleşmesi, çoğul gebelikler, geçirilmiş uterin cerrahi ve yardımcı üreme teknikleri ile gerçekleşen gebelikler vasa previa için risk faktörü oluştururlar . Takipsiz, eylemde gelen term- preterm hastalarda özellikle plasental patolojiler konusunda dikkatli olunmalı, maternal ve neonatal komplikasyonlara yol açması açısından hızlı karar verilerek gereken tedavi seçenekleri uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vasa previa, Plasenta, İntrapartum kanama 


Keywords: