BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Serdar YÜCEL
KADINLARDA SPORUN ÖNEMİ VE SPOR YAPMALARINI ENGELLEYEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kadınlar tarihsel süreç içerisinde spora katılım konusunda birçok sorunla karşı karşıya kalmışlar ve spora aktif katılım sağlayamamışlardır. Zaman içerisinde kadınlar toplumsal hayat ve çalışma hayatında (kamusal alanlarda) olduğu gibi spor alanlarında da daha fazla yer almaya başlamışlardır. Ancak kadınların günümüzde de spora katılım oranları artış göstersede yeterli düzeyde olmadığını söylemek mümkündür. Kadınların spora katılım sağlamasında engellerle karşılaştığı gibi sporu bırakmalarına neden olan faktörlerde söz konusu olmaktadır. Düzenli yapılan fiziksel egzersizin kadınların sağlığı açısından pek çok açıdan önem arz ettiği söylenebilir. Spor ve fiziksel aktivitenin kız çocukları ve kadınlar açısından önemli faydalar sağladığı söylenebilir. Günümüz halk sağlığı problemlerinden biri olan obezitenin önlenmesi ve kilo kontrolü sağlanmasından kalp rahatsızlıklarında risk olasılığının düşmesinde, kemik erimesi (Osteoporoz) riskinin azaltılmasından kanser riskinin azaltılması, şeker hastalığı, kolestrol ve hamilelik sürecinin daha iyi geçirilmesine kadar birçok fayda sağladığı bilinmektedir. Günümüzde dahi düzenli yapılan fiziksel aktivitelerin ve spora katılımın kadınların sağlığına olumlu etkilerine rağmen kadınlar kendilerini spordan ve fiziksel aktiviteden uzak tutacak pek çok engelle mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Toplumun kadına belirlediği rol ve davranış kalıpları, cinsiyet eşitsizliği, erkek egemenliğinin hakimiyeti, spor alanlarında şiddet unsurları, ev hizmetleri, çocuk bakımı vb. gibi sayabileceğimiz pekçok neden kadını inaktif bir yaşama sürüklemektedir. Bu çalışmada spor ve fiziksel aktivitenin kadınların sağlığı üzerindeki etkileri ortaya koyularak onları spora katılımlarını engelleyecek faktörlerin neler olduğu konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-4543-4123

Anahtar Kelimeler: Kadın, Spor, Egzersiz 


Keywords: