BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rumeysa DURMUŞ, Kadir DAŞTAN
LAKTASYON VE GEBELİK DÖNEMİNDE YEŞİL ÇAY KULLANIMI
 
Camellia sinensis'in yapraklarından yapılan yeşil çay, tüketilen popüler içeceklerden biridir.Polifenoller bakımından zengin, kateşinlerden: epigallocatechin, epicatechin, epicatechin gallat ve epigallocatechin-3-gallat(EGCG) içerirler. Yeşil çayın kardiyovasküler hastalıklar ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların önlenmesinde yararlı etkileri incelenmiştir. Bununla birlikte, laktasyon sırasında, diyet kısıtlamasına maruz kalan sütten kesilen sıçanların kalplerinde plazma insülin seviyelerini, makrofaj infiltrasyonunu veya fosforilasyonu etkileyip etkilemeyeceği konusunda sınırlı bilgi vardır. Yeşil çay polifenollerinin, bir karaciğer hücre hattında tek başına insüline kıyasla iki kat glikojen sentezini arttırdığı rapor edilmiştir; laktasyon sırasında GTE alımının, karaciğerde glikojen sentezini artırarak plazma glikoz seviyelerini azaltabileceğini göstermektedir. Mevcut bulgular laktasyon sırasında maternal GTE alımının, maternal diyet proteini kısıtlamasıyla programlanmış yavrularda kardiyovasküler hastalıkların zayıflatılması üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için yararlıdır. Yeşil çay ekstraktının maternal tüketimi, dislipidemi, glikoz intoleransı ve sütten kesildikten sonra yüksek yağ diyetini alan yetişkin yavrularda adipoz doku birikimine karşı koruyucu bir role sahipti. Bazı çalışmalar hamilelik ve emzirme döneminde yeşil çay alımının lipit profili üzerinde potansiyel bir etkiye sahip olduğunu ve enflamatuar yanıtta değişiklikleri destekleyebileceğini göstermektedir. Bu dönemlerde beslenmeye dikkat etmenin önemi anlatılmalıdır, çünkü metabolik programlamayı değiştirerek fetal gelişimi etkileyebilir ve erişkinlik döneminde diyete bağlı metabolik tepkilerde değişikliklere neden olabilir. Bir çalışma, erken organogenez sırasında in vitro sıçan embriyolarının EGCG'ye maruz kalması yoluyla, çay kateşinlerinin çoğunun erken embriyonik gelişim sırasında çok güvenli olduğunu bildirmiştir. Başka çalışmalarsa, EGCG'nin emildiğini, plasentanın içinden geçtiğini, fetüse ulaştığını ve büyük fetal organlara dağıldığını göstermiştir. Wang ve diğ., erken organogenez sırasında gelişmekte olan sıçan embriyolarının EGCG'ye maruz kalmasının "hafif embriyotoksik" olduğunu belirtmiştir.Strick ve ark., bioflavonoidlerin, genistein ve kersetin (kateşine benzer temel halka yapısı düzlemi), bebek lösemisine yol açabilecek DNA bölünmesine ve kromozom translokasyonuna neden olabileceğini bildirmiştir. Kateşine benzer temel plannar yapıya sahip genistein ve kersetin gibi biyoflavonoidlerin DNA bölünmesine ve kromozom translokasyonuna neden olabileceğini savunmuşlardır. Uterro gelişim sırasındaki bu genetik değişiklikler lösemiye yol açabileceğinden, kateşinler de dahil olmak üzere yüksek dozda flavonoidlerin tüketilmesinin, yüksek kan seviyelerine ve bebek lösemi gelişimine neden olabilir. Araştırmalara bakılarak gebelik ve laktasyon döneminde yeşil çay kullanımında oluşabilecek zararlı etkiler unutulmamalı, anne ve yavrunun sağlığı riske atılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Laktasyon, Gebelik, Bitki çayı, Yeşil çay 


Keywords: