BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslıhan ÖZ, Züleyha Şimşek Yaban
MATERNAL OBEZİTEDE EMZİRME VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 
Giriş: Obezite vücutta yağ oranının artmasına bağlı olarak gelişen, endokrin ve metabolik değişiklikler ile karakterize, kompleks ve multifaktöriyel bir hastalıktır. Kadınlarda östrojen hormonunun etkisi, oral kontraseptif kullanımı, gebelikte alınan kiloların önerilenden fazla olması, sosyal yaşamdaki sınırlılıklar ve fiziksel aktivitede yetersizlik nedeniyle obezite sık karşımıza çıkmaktadır. Obezite gebelik öncesi, gebelik süresince ve gebelik sonrasında anneleri etkilemekte, anne, fetüs ve yenidoğan sağlığını tehdit etmektedir. Obez gebelerde hipertansiyon, gestasyonel diabetes mellitüs, sezaryen ile doğum, omuz distosisi ve makrozomik bebek doğurma riskinde artış olduğu görülmektedir. Maternal obezitenin 28. haftadan önce doğan bebeklerde kötü nörogelişimsel sonuçlara sebep olduğu saptanmıştır. Doğum sonu dönemde ise emzirme davranışının olumsuz etkilenmesi, enfeksiyon, kanama ve derin ven trombozu sık görülen komplikasyonlar arsında yer almaktadır. Obez annelerin düşük süt miktarı deneyimleyebilecekleri ifade edilmektedir. Davranışsal açıdan da obez kadınların büyük göğüslere sahip olmaları sebebiyle emzirmeden kaçınabilecekleri, bebeği sarma ve tutmada zorlanabilecekleri belirtilmektedir. Hemşireler, gebelik öncesi dönemden itibaren, doğum sonu dönemin sonuna kadar annelere ve bebeklerine bakım sağlamada ve yaşam davranışlarını değiştirmede önemli roller üstlenmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı meternal obezitenin emzirmeye etkisini ve emzirme eyleminde sorunların yönetimini incelemektir. Yöntem: Literatür taraması Türk Tıp Dizini, Google Kitaplar, YÖK Tez Tarama, Pubmed, Google Scholar, veri tabanlarından maternal obezite, emzirme, doğum, doğum sonu dönem anahtar kelimeleri aranarak yapılmıştır. Bulgular: Maternal obezitenin hem annede hem de fetüste sorunlara sebep olduğu, bu sorunların sadece gebelik sürecinde değil doğum sonrasında da devam ettiği görülmektedir. Bu nedenle doğurganlık çağındaki kadınlarda obezite önlenmeli, postpartum kilo yönetimi ve emzirmenin kilo kontrolüne etkisi açıklanmalıdır. Sonuç: Fazla vücut ağırlığı ile gebeliğe başlayan veya gebelik süresince önerilenden fazla kilo alan anneler, hekimler veya hemşireler tarafından diyetisyene yönlendirilmelidir. Emzirme eğitimiyle birlikte bebeğin emme sürecinde gelişme gözlenmektedir. Erken ve sık emzirme laktogenezi uyardığı için maternal obez anneler taburculuk öncesi hemşireler tarafından sık emzirmeye teşvik edilmeli, emzirme eğitimi alarak taburcu edilmelidir. ORCID NO: 0009-0007-6521-6506

Anahtar Kelimeler: maternal obezite, emzirme, doğum, doğum sonu dönem 


Keywords: