BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyra TOPAL, Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA
NİCOTİANA RUSTİCA LİNN “MARAŞ OTU”’ ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Tütün ürünlerinin kullanımı önemli bir toplum sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Ülkemizde tütünle mücadele dendiğinde akla ilk olarak sigarayla mücadele gelmektedir. Sigara gibi dumanlı ve dumansız diğer tütün mamulleri de sağlığa zararlıdır. Maraş otu (Nicotiana rustika Linn) Türkiye’nin Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde yetişen bir tütün türüdür ve dumansız tütün olarak adlandırılır. Sigara halinde değil, emilerek kullanılmaktadır. Sigaraya göre çok daha ucuzdur. Sigarayı bırakmak için maraş otu kullanımına geçen kişilerde bu kez de sıklıkla maraş otu bağımlılığı gelişmektedir. Sağlığa zararlı maddelerin kullanma davranışı model alma ve sosyal öğrenmeyle oluşmaktadır. Bu maddelerin denenmesi ve kullanılmaya başlanması açısından en riskli dönem olarak bilinen ergenlik döneminde sıklıkla denenmekte, birçok gençte nikotin bağımlılığı gelişmekte ve bu durum çoğu kez erişkin hayatın bir parçası olmaya devam ederek birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Aynı zamanda, çocuk ve gençlerin bu maddeleri kullanan ebeveynlerini izleme, tanık olma olasılıkları da artacaktır. Bu çalışmada Nicotiana rustica kullanımının çocuk ve ergen sağlığı üzerine etkilerini araştıran çalışmaların incelenerek önemli bir toplum sağlığı sorunu olan Maraş otu kullanımına yönelik oluşturulacak koruyucu ve savunucu hemşirelik bakımına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışma için google akademik veri tabanında ‘maraş otu’ Pubmed veri tabanında ‘maras powder’, kelimeleri kullanılarak tarama yapılmış ve konuları çocuk ve ergen sağlığını ilgilendirenler çalışmalar derlemeye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maraş otu, dumansız tütün, Nicotiana Rustica, çocuk ve ergen 


Keywords: