BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem ÖZÜN KAHRAMAN, Şehnaz CEYLAN, Mücahit YUVACI
OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN TUVALET EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
 
Tuvalet eğitimi, çocuk gelişiminde önemli bir süreçtir ve bir kilometre taşı olarak nitelendirilebilir. Tuvalet eğitimi bağımsız bir yaşam için gerekli olan öz bakım becerileri arasında yer almaktadır. Tuvalet eğitimi almış olan çocukların daha özgüvenli olması ve topluma uyum sağlamalarının kolaylaşması dolayısıyla bu becerinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Normal gelişim gösteren çocukların tuvalet eğitimini 3-4 yaş civarında kazanmaları beklenmektedir. Ve sağlıklı olan her çocuğun belli bir süre sonunda bu beceriyi kazanması beklenmektedir. Ancak bu süreç aileler için zaman zaman çok zorlayıcı olabilmektedir. Bazı ailelerin bu süreç hakkında bilgi sahibi olmamaları, ya da eğitime başlama kararını başkalarından etkilenerek almış olmaları gibi sebepler ailelerde stres yaratabilmektedir. Bazı aileler ise bu süreç öncesinde hazırlık yapmakta, çocuklarının gelişimlerini takip etmekte ve uzman desteği alarak süreci çok rahat atlatabilmektedir. Ailelerin bu süre içindeki tutumlarını etkileyen başka faktörler de olabilmektedir. Örneğin tuvalet eğitimi esnasında anne- baba dışında evde yaşayan bir başka yetişkinin olması süreçte anne- babaya destek olması ve paylaşım açısından ailelere çok fayda sağlamaktadır. Aileler tuvalet eğitimi sürecinde farklı deneyimler yaşamaktadır. Bu deneyimlerin tespit edilmesi ve paylaşılması aynı süreci yaşayacak ailelere fikir vermesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada ailelerin bu süreçte ne gibi deneyimler yaşadıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bunların diğer ailelerle paylaşılması tuvalet eğitimi sürecinde destek olması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tuvalet Eğitimi, Ebeveyn Görüşü, Okul Öncesi 


Keywords: