BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma KABASAKAL
OKULLARDA SAĞLIĞIN GELİŞTIRILMESI: OKUL SAĞLIĞI HEMŞIRESI
 
Sağlığın geliştirilmesi bireylerin kendi sağlık ve belirleyicileri üzerinde karar alma mekanizmalarını güçlendiren her türlü faaliyetleri kapsamaktadır. Sağlığı geliştirmede sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetleri etkin bir araç olup erken yaş dönemlerinden itibaren sıklıkla kullanılmaktadır. Kalıcı davranış değişikliği kazandırmaya yönelik sağlığı geliştirici bir yaşam felsefesi çocukluk çağından itibaren okullarda kazandırılmaya çalışılmaktadır. Sağlıklı yaşam bilinci öğrenci, personel ve aile işbirliğine dayalı okul sağlığı hizmetlerinde yer almaktadır. Okul sağlığı hizmetleri fiziksel, ruhsal ve psikosoyal yönden okul toplumuna yönelik değerlendirme ve müdahaleleri içermektedir. Okul sağlığı hizmetleri içerisinde sağlığı geliştirici faaliyetler önemli yer tutmaktadır. Okul sağlığı hemşireliği ise temel görevi sağlığın geliştirilmesi olan bir halk sağlığı hemşireliği uzmanlık alanıdır. Okul sağlığı hemşiresi okul sağlığının geliştirilmesinin temel komponentleri olarak; sağlık hizmetleri (fiziksel muayene, taamalar, ruh sağlığı, kaza ve ilk yardım, hemşirelik bakımı vb.), çevre sağlığı ve güvenliği, aile ve toplu katılımı, sağlık eğitimi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin geliştirilmesi başlıklarında önemli bir rol ve sorumluluğa sahiptir. Bu görevleri yerine getirirken eğitim, danışmanlık, yönlendirme, atölye çalışması, koordinasyon ve vaka yönetimi faaliyetlerinden yararlanır. Türkiye’de okul sağlığı hemşiresinin görev tanımı 2011 yılı Hemşirelik Yönetmeliğinde yer almaktadır. Ancak tüm devlet okullarını kapsayan bir okul sağlığı hemşireliği uygulaması bulunmamaktadır. Özel okullar, yatılı bölge okulları, özel eğitim merkezlerinde görev yapan hemşireler ise standardize edilmiş bir okul sağlığı hemşireliği müfredatı uygulamamaktadır. Bu bildiride okul sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluluklarına sağlığı geliştirilmesi kapsamında yer verilerek standart bir okul sağlığı hemşireliği uygulaması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul, Sağlık, Okul Sağlığı, Hemşire 


Keywords: