BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meryem SAYAN, Mesude DUMAN
OMUZ DİSTOSİSİ:PERİNATALOJİ HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI
 
Giriş: Doğum eyleminde bebeğin omuz/omuzlarının pelvise giremediği durumlarda ortaya çıkan omuz distosisi acil obstetrik bir durum olup, umblikal kord sıkışmasına yol açarak fetal ölüme yol açabilir. Gebeliklerin % 0,58-2,7'sini etkilediği tahmin edilmektedir. Amaç: Bu çalışma omuz distosilerinde perinatoloji hemşirelerinin güncel sorumluluklarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Literatür taramasında son 5 yılda yayınlanan makaleler için farklı veri tabanlarında (Cochrane, , EBSCOhost, Pubmed, Scopus, Medline, Google Scholar, Science Direct) sistematik bir arama yapıldı. Veri tabanlarında ‘acil obstetrik bakım, omuz distosisi, riskli doğum, perinataloji hemşiresi ’ anahtar sözcükleri İngilizce olarak kullanılmıştır. Bulgular: Perinatoloji hemşirelerinin risk faktörlerinin tanımlanması, yönetimi, doğum ekibinin hazırlanması ve uygun giderici/hafifletici manevraların kullanımında önemli sorumlukları vardır. Omuz distosisi tanımlandıktan sonra sakin, kontrollü, metodik bir yanıt gereklidir.Perinataloji hemşiresinin omuz distosisi belirlendikten hemen sonra tanıyı ekip üyelerine iletmesi gerekir. Resüsitasyon ekipmanı ve personeli hazır olmasını sağlamalıdır. Hemşirenin zaman tutucu, kaydedici ve hasta/aile iletişimcisi gibi rolleri vardır. Yapılan işlemleri kayıt altına almalıdır. Doğumda ilk adım, fetal omuzun daha fazla sıkışmasını önlemek için annenin ıkınmayı bırakmasının sağlanması ve annenin doğumdan önce mesanesinin boşaltılmasıdır. Ekibin üyesi olarak distosi manevralarının başlatılması sağlanır. Omuz distosisi çözülene kadar göbek kordonunun klemplenmesi ve kesilmesinden kaçınılmalıdır. Hemşire sürekli olarak manevraların başarısını değerlendirecek ve doğum süresini azaltmak ve manevralardan kaynaklanan fetal ve anne yaralanmasını önlemek amacıyla bir sonraki eylem planını belirleyecektir. Sonuç: Omuz distosisi, vajinal doğumlarda sık görülen ve ciddi maternal ve fetal komplikasyonlara neden olmaktadır. Bu nedenle doğum eyleminde rol alan hemşire omuz distosisini erken tespit edebilmeli, distosi ile karşılaştığında uygun manevraları gerçekleştirebilmeli ve bunun için eğitim ve bilgi düzeyini geliştirmelidir. ORCID NO: 0009-0006-4747-0386

Anahtar Kelimeler: Acil obstetrik bakım, Omuz distosisi, perinataloji hemşiresi 


Keywords: