BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Veysel TOPRAK
PLASENTA İNCRETA, GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK VE SEZARYEN SKARLI GEBELİĞİ TAKLİT EDEN, DOĞUMDAN ON BİR AY SONRA TEŞHİS EDİLEN
 
Doğum sonu kanamanın birçok nedeni vardır, bunlar arasında perine kesisinden kaynaklanan travmatik kanama, pıhtılaşma bozuklukları ve uterus atonisi vardır. Plasentanın anormal yapışması, sezaryen skarlı gebelik ve gestasyonel trofoblastik hastalık doğum sonu kanamaya neden olabilen diğer hastalıklardır. Bu klinik antitelerden üçü, yüksek maternal morbidite ve mortalite oranları ile ilişkilidir. Burada, doğumdan sonra uzamış ancak katastrofik olmayan kanamaya neden olan, olağandışı bir alt segment uterus kitlesi olarak ortaya çıkan plasenta inkreata tanılı bir kadın vakayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Plasenta İncreata, Sezaryen Skar Gebelik, Gestasyonel Trofoblastik Hastalık 


Keywords: