BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meryem KARAGÖL, Ebru ŞAHİN
POLİKİSTİK OVER SENDROMUNUN KADIN YAŞAMINA ETKİSİ
 
Öz: Polikistik over sendromu (PKOS) genellikle peripubertal dönemden itibaren kısa ve uzun dönem riskleri ile kadın hayatını olumsuz yönde etkileyen, etiyolojisinde genetik ve çevresel faktörlerin rol aldığı düşünülen hormonal bir bozukluktur. Hiperandrojenizm bulguları, anovulasyon ve insülin direnci ile karakterize olan bu durum klinikte kendini menstürel düzensizlikler (oligomenore, amenore), hirsutism (aşırı kıllanma), alopesi (saç dökülmesi), infertilite ve gebelik kayıpları ile gösterir. Uzun dönemde ise psikososyal sorunlar, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve endometrium kanseri açısından risk oluşturan bir durumdur. PKOS’u deneyimleyen kadınlar ayrıca, obezite, hirsutizm, saç kaybı gibi bedensel etkilerini; duygusal çökkünlük, hayal kırıklığı, korku ve endişe, içe dönük ve hoşnutsuzluk gibi zihinsel etkilerini; özgüven eksikliği, utanç ve utanç duygusu, aşağılanma ve akranlara karşı aşağılık hissi, zayıflık ve anormallik gibi duygusal etkilerini; düşük konsantrasyon, plan yapma ve sorun çözümünde yetersizlik gibi bilişsel etkilerini de deneyimleyebilmektedirler. PKOS’lu kadınlarda fiziksel, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, bunların sonuçları ve getirdiği sorunlar hayat kalitesinde azalma, kişinin kendine olan güveninde azalma, evlilikte ve sosyal hayatta yargılanmalar ve bozulmuş seksüel fonksiyonlara da neden olmaktadır. PKOS ayrıca, çeşitli nedenlerle ilgili olan kronik stres, depresyon, anksiyete ve azalmış benlik saygısı gibi psikososyal problemlerle de ilişkilidir. Hormonal mekanizmanın bozulması sonucu duygudurum bozuklukları görülmekte ve bu sebepten dolayı insani ilişkiler etkilenmekte, sosyal çevre ile olan bağlar kopmakta ve bireyler yalnızlaşmaktadır. ORCID NO: 0000-0003-1904-5463

Anahtar Kelimeler: Kadın, polikistik over, yaşam kalitesi, hemşirelik 


Keywords: