BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda ALTUNBAĞ, Sedat SAYLAN
PREEKLAMPSİLİ GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA SEZARYEN DOĞUM SONRASI POSTOPERATİF GELİŞEN GEÇ PULMONER ÖDEM TABLOSU
 
GİRİŞ–AMAÇ: Preeklampsi, proteinüri, organ disfonksiyonu veya uteroplasental disfonksiyon ile yirmi hafta üzeri gebelikte başlayan hipertansiyon olarak tanımlanır (1,2). Pulmoner ödem ise, preeklampsili kadınlarda önde gelen ölüm nedenlerinin, yoğun bakım ünitesine yatışların sık bir nedenidir ve mekanizması sıklıkla yanlış anlaşılan, dikkat ve tedavi gerektiren, gebeliğe spesifik bir komplikasyondur (3). OLGU: İki ay önce geçirilmiş Covid-19 ve hipotiroidizm öyküsü olan preeklampsi tanılı 33 yaşında kadın hastanın preoperatif değerlendirmede proteinüri ve hipertansiyonu mevcuttu. Gebelik haftası 36 olan hastaya acil sezaryen planlandı. L3-4 aralığından 2 ml %0,5 bupivakain verilerek spinal anestezi uygulandı. İntraoperatif hemodinamisi stabil seyreden hasta problemsiz olarak servise gönderildi. Postoperatif 2. saatinde hipertansiyon, dispne ve desaturasyon tablosu gelişen hasta pulmoner ödem ön tanısıyla yoğun bakım ünitesine kabul edildi. İleri tetkikler sonucu pulmoner ödem tanısı kesinleşen hastaya HFN-O2 desteği, furosemid ve albümin tedavisi başlandı. İkinci günün sonunda vital parametreleri stabilleşen ve oda havasında periferik O2 saturasyonu normal sınırlarda seyreden hasta servise devredildi ve 5.gün taburcu edildi. TARTIŞMA–SONUÇ: Preeklampsili kadınlarda intravenöz sıvı tedavisinin yan etkilerine ilişkin bilgiler artmaktadır (3). İntraoperatif 1500 ml kristaloid sıvı verilen hastanın vital parametreleri ve idrar çıkarımı normal sınırlarda seyretti. Fakat postoperatif servis takiplerinde hipertansiyonunun devam ettiği gözlendi. Postoperatif gelişen solunum sıkıntısının furosemid infüzyonuna hızla yanıt vermesi ve semptomların azalması öncelikle pulmoner ödem geliştiğini düşündürdü. Sonuç olarak, preeklampsili gebelerde fetusun tahliyesinden sonra bile gelişebilecek akut pulmoner ödem konusunda dikkatli olunmalı, mümkünse restriktif sıvı tedavisi uygulanmalı, bu tür hastalar postoperatif hemodinamik parametreler yönünden daha dikkatli takip edilmeli ve tedaviye başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, Preeklampsi, Pulmoner Ödem, Spinal Anestezi 


Keywords: