BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma Nur YAVUZ, Hatice Serap KOÇAK, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
SEZARYEN SONRASI SIRT MASAJI VE SICAK UYGULAMANIN EMZİRME VE MEME SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç; Bebeklik döneminde ilk 6 ay, bebeğin tüm fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılayan tek besin anne sütüdür. Sezaryenle doğum yapan annelerin sütünün geç geldiği bilinmektedir. Anne sütünün inmesini sağlamak amacıyla farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bu çalışma anne sütünün önemi ve sezaryen sonrası dönemde yapılan sıcak uygulama ve sırt masajının süt inme refleksini belirlemesi amacıyla deneysel olarak yapıldı. Gereç Yöntem: Bu çalışmada veri toplama aracı olarak tanıtıcı bilgi formu, Anne bebek iletişim formu, LATCH (LATCH Assement Tool) Emzirme Tanılama Ölçeği ve İMDAT (Bebeğin Aldığı Anne Sütü Miktarını Puanlama Sistemi) kullanılacaktır. Sırt Masajı grubundaki kadınlara üç gün süresince günde dört kez, 5 ile 7 dakika arası sırt masajı yapılacaktır. Sıcak Uygulama grubundaki kadınlara doğum sonrası dönemde her iki memesine üç gün süresince günde dört kez, 5 ile 7 dakika arası sıcak uygulama yapılacaktır. Çalışmanın örneklemi 180 kişidir. Bulgular: Bebeğin Aldığı Anne Sütü Miktarı (İMDAT) toplam puan olarak incelendiğinde gruplar arasında 15.gün değerinde anlamlı farklılık saptanmıştır(p<0.05). LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği toplam puan olarak incelendiğinde 1.gün, 15.gün ve 42.gün değerlerinde kontrol grubunda anlamlı şekilde düşüklük saptanmıştır(p<0.05) Sonuç: Sezaryenle doğum yapan kadınların anne sütü gelme zamanları açısından Sırt Masajı, Sıcak Uygulama grubunda anne sütünün daha erken geldiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda annelerin doğum sonrası süt inme refleksini uyarmak amacıyla sırt masajı ve sıcak uygulama yapmaları önerilebilir (Bu çalışma Fatma Nur Yavuz’un yüksek lisans tezinden türetilmiştir.) Anahtar Kelimeler: emzirme, sezaryen, sırt masajı, sıcak uygulama

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: emzirme, sezaryen, sırt masajı, sıcak uygulama 


Keywords: