BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seçil YILDIRIM, Yeter DURGUN OZAN
TANDEM EMZİRME NEDİR? NE DEĞİLDİR?
 
Giriş: Tandem emzirme, annenin iki farklı yaştaki çocuğunu eş zamanlı olarak emzirmesidir. Amaç: Bu çalışma tandem emzirme ile ilgili güncel bilgileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Literatür taramasında Google Scholar, Pub-Med, Science Direct, Cochrane elektronik veri tabanlarında ‘tandem emzirme, hemşirelik’ anahtar sözcükleri kullanılmış ve son beş yıl olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Bulgular: Literatür bulguları tandem emzirmenin anne sütüne, gebeye-anneye-bebeğe olan etkileri ve sağlık profesyonellerine öneriler olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir. Anne sütüne etkileri; emzirmeyi kesen anneler ile devam eden annelerin süt içeriği açısından değişkenlik göstermediği belirtilmiştir.1 Gebe-anneye-bebeğe olan etkileri; gebeyken anne sütünün sağlıklı olmadığını düşünme oranı yüksek çıkmıştır 2,7,8 . Emziren ve emzirmeyen annelerin düşük riski açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır3. Anneler uzun süreli emzirme deneyiminin bazen yorgun hissettirdiğini ancak sürekli gergin ve sarkık olan memelerinin durumundan şikâyetçi olmadıklarını belirtmiştir6. Çocuk açısından, büyük olan çocuğun sütten kesme kararının çocuğun hazır oluşluluğuyla ilgili olduğu ve emzirme süresini etkilediği belirtilmiştir1. Çocukların kilo alma vb gelişim durumlarının normal olduğu4, çocuklar arasındaki kıskançlığı önlemede etkili olduğu belirtilmiştir7. Sağlık profesyonellerine öneriler; annelerin emzirme dostu bir ortama, aile ve sağlık profesyonellerinin desteğine ihtiyaçlarının olduğu belirtmiştir 2,5,12. Aynı zamanda sağlık profesyonellerinin gebelikte emzirme ve tandem emzirme hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerektiği vurgulanmıştır7-11. Sonuç: Literatürde konu ile ilgili net görüş birliği bulunmamakla birlikte olumlu ya da olumsuz yönlerini destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Öneriler: Hemşirelerin emzirmeye devam etmek isteyen annelere tandem emzirmenin olumlu ya da olumsuz yönleriyle ilgili güncel bilgiler doğrultusunda bilgilendirme yapması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tandem emzirme, Gebelik, Hemşirelik 


Keywords: