BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mevhibe ÇOBAN, Esra GÜNEY
TUBA OVERYAN ABSE
 
Kadın genital sistemi, cinsel yolla bulaşan, vajinal floradan ve gastrointestinal sistemden kaynaklanan ikincil enfeksiyonlar nedeni ile etkilenebilir. Bu enfeksiyonlar kadında pelvik inflamatuar hastalık (PID), endometrit, salpenjit, ooforit, peritonit, perihepatit ve tubo-ovaryan abseye neden olabilir. Tubo-ovaryan abse (TOA) tipik olarak PID'nin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. TOA’nın risk faktörleri arasında 15-25 yaş aralığı, geçirilmiş PID öyküsü, çok eşlilik, in vitro fertilizasyon, HIV enfeksiyonu ve RİA uygulaması yer alır. TOA sıklıkla polimikrobiyaldir ve tipik olarak TOA ya anaerobik bakteriler neden olur. Tipik belirtileri karın ağrısı, fiziksel muayenede pelvik kitle, ateş ve lökositozdur. Hastalık için klinik bir şüphe mevcutsa, derhal tanısal bir değerlendirme yapılmalıdır. Hastaya kapsamlı bir pelvik muayene başta olmak üzere tam bir fizik muayene yapılmalıdır. Spekulum ve bimanual muayenede uterusun ve her iki adneksin tutarlılığı, boyutu ve hareketliliği değerlendirilmelidir. TOA'nın geçmişe yönelik tedavi yöntemleri abdominal histerektomi ve çift taraflı salpingo-ooferektomi şeklinde yapılmaktayken günümüzde geniş spektrumlu antibiyotikler ve gelişmiş görüntüleme ve drenaj tekniklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte tedavi yönetimi büyük ölçüde değişim göstermiştir. TOA antibiyotiklerle tipik olarak IV olarak uygulanan başlangıç tedavisiyle ve yatarak tedavi edilir. Ayakta tedavi ve oral antibiyotik tedavisi, yalnızca hastalar önemli klinik iyileşme gösterirse tedavi kürünü tamamlamak için verilmelidir. Tedavinin başarılı olması için hastalar yakından izlenmelidir. TOA tedavi yönetiminin temelini antibiyotik tedavisi oluştursa da her hasta da yaklaşım aynı değildir. Hastanın doğurganlığı, tedaviye verdiği yanıt ve kistin rüptüre olup olmamasına göre TOA’lı hastaya tedavi yaklaşımı değişmektedir. Antibiyotik tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda hastaya drenaj uygulanabilir. ORCID NO: 0000-0002-0312-9542

Anahtar Kelimeler: Apse, genital sistem tuba, over 


Keywords: